• javascript photo gallery
  • slide3

Thông báo lịch trực phòng chống bão lụt cơn bão số 2

Thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống bão lụt nhà trường về việc triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó...

Kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2022
Thông báo Lịch nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2021
Bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố

Thông báo về việc nghỉ học nghề

Căn cứ công văn số 16/GDNN-GDTX ngày 9/5/2022 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện An Dương, công văn số 05/GDNN-GDTX ngày 7/5/2022...

Phát hành Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp
Thông báo về việc thực hiện một số công việc về tổ chức đào tạo trong thời gian tới
Phân tích cấu trúc bài giảng tích hợp
Thiết kế nội dung bài dạy theo mẫu giáo án tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp
Quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Quy định đánh mã Môn học, mô đun của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Quy định phúc khảo bài thi kết thúc Mô đun, môn học
Quy định xây dựng, quản lý và nhân bản đề thi kết thúc mô đun, môn học
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của nhà giáo Trường Cao...
Quy định ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!